תוכנת רתימה לערבי התרמה

מערכת מעוצבת לפי בקשת הלקוח, וכוללת את לוגו האירוע ופרטים אפשריים נוספים, כמו סכום היעד וכמה אחוזים מתוכו גויסו, הסכום הנוכחי וכדו'. 

המערכת מציגה חלוקה לעמודות בהתאם ליעדי סכומים התואמים את האירוע שלכם. כל מתחייב חדש נרשם במערכת אחורית (back office) ושמו מוצג בזמן אמת על המסך לכל הצופים.

מערכת זו מיועדת הן לערבי הכנה שלפני גיוס המונים, שמטרתם קביעת היעדים האישיים של כל אחד מחברי הקהילה, והן לערב ההתרמה עצמו.

בסוף האירוע תוכלו לקבל אקסל עם פרטי ההתחייבויות שהשגתם.

להלן צילומי מסך מעיצובים שונים של המערכת, באירועים שונים שערכנו. בכל אירוע נדרשה תצוגה של פרטים שונים ועיצוב שונה.