קמפיין גיוס המונים "מעלין בקודש"

התרמת המונים שנערכה ע"י מוסדות נדבורנה בארה"ק

נערכה בעזרת פלטפורמה של חברת צ'רדי 

נערכו אירועים קטנים VIP וכן אירוע התרמה גדול לכלל הציבור

ב"ה הגיעו להצלחה גדולה, לסכום של כמעט הכפלה מהיעד המקורי

לוגו קמפיין מעלין בקודש