מעמד קביעת מזוזות לבית ספר "בית רחל"

מעמד קביעת מזוזות לבית ספר סאטמאר בעיר התורה והחסידות בני ברק
נערכה ברוב פאר והדר במבנה הבית ספר במקום ערכנו שביל מיוחד בתוך האתר בניה עם חיפויים ותאורה מתאימה.

המזוזות נקבעו ע"י בן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א שהגיע מיוחד לאירוע מחו"ל, ורבני הקהילה.

ולאחמ"כ נערכה סעודה מפוארת באולמי "רויאל".

לוגו השל המעמד