מסיבת חומש בת"ת "נועם אלימלך"

מעמד ה'חומש סעודה' לילדים המתחילים בלימוד החומש
בתלמוד תורה נועם אלימלך על טהרת הקודש בעיר בני ברק

IMG-20210720-WA0197