הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול נדבורנה

לוגו הכנסת ספר תורה נדבורנה קרית גת חשון פב