ביקור ראש ממשלת סלובקיה

ביקור רוהמ ישיבת פרשבורג 1060 צילום נחמן גולדשטיין